DRUHY BIOENERGETICKÉ LÉČBY

Z dlouholeté praxe se zdá být BioEnergetická léčba nejúčinnější, když je prováděna ve čtyřdenních cyklech. Tělo a jeho imunitní systém je následně po dobu přibližně deseti dní aktivováno a probíhají reparační samouzdravovací procesy. Pokud je potřeba, je možné čtyři po sobě následující terapie po 10-14 dnech opět zopakovat.  Jedno sezení trvá cca 15-30 minut dle charakteru obtíží klienta. BioEnergetickou léčbu je možné podávat také zvířatům a domácím mazlíčkům.

 

Existují 3 různé způsoby aplikace BioEnergetické léčby:

 

 

FACE TO FACE

tedy osobně, kdy je terapeut
přímo s klientem

 

NA DÁLKU

energie se přenáší rychleji
než světlo a zvuk, proto
terapeut může poslat klientovi
BioEnergetickou léčbu také
na dálku

 

SKUPINOVÁ LÉČBA

kdy více terapeutů poskytuje
léčbu společně, což může
probíhat přímo s klientem
nebo také na dálku

Způsob aplikace BioEnergetické léčby záleží na okolnostech, charakteru obtíží klienta a dostupnosti. V ideálním případě by mělo být první léčebné sezení osobní, kdy je klient přímo s terapeutem. Ne vždy je to však možné (např. klient je v zahraničí, je imobilní, problém vznikl náhle a je potřeba léčebně zasáhnout co nejdříve atd.). V těchto a podobných situacích přistupujeme rovnou na jiné formy podání léčby, ať již na dálku nebo můžeme provést skupinovou léčbu.

 

Vzhledem k tomu, že většina z nás terapeutů nejsme lékaři, je vhodné, aby byl klient  před zahájením BioEnergetické léčby medicínsky vyšetřen a stanovena diagnóza (pokud je zřejmá). Tento postup usnadní lépe zaměřit BioEnergetickou terapii, zároveň nedojde při vážných problémech a nemocech k zanedbání odborné lékařské péče. Cesta ke zdraví je komplexní proces, při kterém se potkávají a vzájemně se podporují a doplňují nejrůznější léčebné prostředky a směry včetně odborné lékařské péče.

Při výběru způsobu podání BioEnergetické léčby je rovněž velmi důležité, jaká forma nejlépe vyhovuje přímo klientovi.

U běžných potíží jako je rýma, nachlazení nebo drobná poranění samozřejmě lékařské vyšetření není potřeba.

Věříme, že je potřeba aby veškerá energie neustále proudila a byla udržována v rovnováze. Aby se tato rovnováha a proud energie zachoval, Damian a Lucie navrhují finanční příspěvek 500 Kč za 4 BioEnergetické léčby. Celých 100% tohoto příspěvku bude darováno na vybranou charitu nebo určitý projekt, o kterých vás budeme informovat na FB (True Bioenergy Therapy). V případě, jestli vy – klient – podporujete jakoukoliv charitu, budeme rádi, když tuto částku pošlete své vybrané organizaci nebo nám navrhnete, kde byste si přáli abychom příspěvek poslali. Děkujeme!