INDIVIDUÁLNÍ LÉČBA

Individuální, osobní léčba, kde vyzkoušíte sílu BioEnergie.

Při prvním kontaktu s terapeutem vás požádáme o základní informace jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje a důvod proč chcete vyzkoušet BioEnergetickou léčbu.

Pomůže nám, jestli jste už navštívili praktického lékaře a máte lékařskou diagnózu. Při některých menších a všeobecných problémech toto není třeba.

Spolu s terapeutem se dohodnete na místě, datu a čase vaší první léčby.

Jedna léčba většinou trvá 15 – 30 minut a provádí se denně během 4 dní. Tento postup je vyzkoušený a víme, že poskytuje účinnou a optimální podporu imunitního systému. Tento zvýšený potenciál se uzdravit přetrvává po 10-14 dní.

Každá léčba je provedena podle určitého postupu pro specifický problém. Tyto postupy  se vyvíjely během několika desítek let, jsou dynamické a neustále se zdokonalují. Celý postup se provádí ve stoje a v sedě, a během celého procesu léčby klient zůstává oblečený.

Je třeba zdůraznit, že terapeut slouží jen jako “pomůcka” přes kterou BioEnergie proudí a je předávaná klientovi. Terapeut bude pokládat ruce na různé části klientova těla a pomáhat proudu energie. V některých případech se terapeut nemusí klienta dotýkat vůbec a energie bude i přes to proudit přesně tak jak má. V některých případech bude terapeut energii odstraňovat, a to většinou v případech, kdy má klient akutní bolesti. Je důležité si být vědom, že každý z nás je zodpovědný za své uzdravování. BioEnergie je inteligentní a naše tělo má potenci se uzdravit, pokud má k tomu podmínky.

Procedura BioEnergetické léčby je hluboce relaxační, při které používáme tichou hudbu.

Během léčby může klient v určitých částech svého těla cítit teplo nebo chlad. Často klient cítí příjemné mravenčení a to hlavně v rukou a chodidlech. Toto je normální jev během léčby.

V určitých případech, kde je to vhodné, terapeut nabídne klientovi radu ohledně stravy, cvičení, relaxace, meditace nebo změně životního stylu.

Také se domluví s klientem na čase další terapie. Pro klienta i terapeuta je důležité dodržet domluvený čas.

Jestliže je klientův zdravotní problém chronický a dlouhodobý, tak tato terapie může být provedená znovu po 14 dnech.