NAŠE KURZY

Úvod

Naše kurzy zahrnují jednak teoretickou část, kdy jsou studenti seznámeni s principy BioEnergetické léčby a následně praktickou část, kdy studenti vzájemně praktikují získané dovednosti a znalosti. Kurzy jsou vedeny v přátelské atmosféře a mají interaktivní charakter. Jsou přínosem nejen pro studenty, ale také pro nás lektory. Zpětná vazba, kterou na těchto kurzech dostáváme, nám pomáhá naše kurzy dále rozvíjet a vylepšovat. Dosud proběhlo již 15 kurzů ve Velké Británii a v České republice.

ELIŠKA,
10

DANIEL,
51

Věkové rozmezí našich studentů bývá 16-75 let. Kurzy jsou otevřeny pro všechny, kdo má zájem naučit se a poznat něco nového, dále se rozvíjet a zároveň být prospěšný pro své blízké a okolí.

Kurzy pořádáme většinou během víkendu. Lokalitu pečlivě vybíráme, aby bylo místo příjemné a dobře dostupné. Všichni studenti obdrží texty k jednotlivým probíraným tématům v tištěné podobě a po dokončení kurzu jim bude zpřístupněna členská část našich webových stránek, prostřednictvím které  mohou své znalosti dále rozvíjet a prohlubovat, příp. také konzultovat nejasnosti, které se během praxe mohou vyskytnout.

Dva až tři týdny po ukončení kurzu budou mít absolventi možnost se bezplatně setkat jak s lektory, tak také s kolegy ze svého i předchozích kurzů. Setkání se bude konat formou workshopu, během něhož si budou moci absolventi procvičovat osvojené techniky BioEnergetické terapie, mohou se lektorů ptát na otázky, které je zajímají a vzájemně si vyměňovat své zkušenosti.

Náš zdravý oběd a občerstvení v průběhu kurzu připravené z domácích surovin jsou zahrnuty v ceně.

V každé kultuře a v káždé lékařské tradici, které existovaly před naší moderní medicínou – léčba a uzdravení bylo dosaženo ovlivňováním energie.

Albert Szent-Gyorgyi

maďarský biochemik a fyziolog, držitel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu

Plné podpory stran lektorů
je možné využít
kdykoli také formou e-mailu nebo telefonicky.

Na závěr kurzu po úspěšné demonstraci osvojených technik, obdrží studenti certifikát o absolvování.

Jsme přesvědčeni, že tento způsob vzdělávání a seberůstu by měl být přístupný pro všechny, bez ohledu na hmotné zabezpečení, vzdělání, rasu nebo náboženské vyznání. Věříme, že každá rodina by měla mít v dosahu někoho, kdo ovládá práci s BioEnergií – svého rodinného léčitele. Pro tyto účely je cena kurzovného na nejnižší možné cenové úrovni.

Společně tvoříme zdravější, šťastnější a krásnější planetu.