SKUPINOVÁ LÉČBA

Během skupinové léčby všichni přítomní získávají navýšenou potenci kolektivní BioEnergie, kterou si navzájem sdílíme s ostatními.

Několikrát ročně Lucie a Damian organizují setkání při kterých se provádí skupinová BioEnergetická léčba. Tato setkání jsou otevřena pro ty, kteří se předem zaregistrují. Léčba se provádí 4 dny po sobě na stejném místě. Ze zkušeností víme, že léčba prováděna 4 dny za sebou poskytuje účinnou a optimální podporu imunitního systému. Tento zvýšený potenciál se sám uzdravit přetrvává dalších 10-14 dní po provedené léčbě.

Na skupinovou léčbu se můžete zaregistrovat přes odkaz na těchto stránkách nebo přes náš FB (True Bioenergy Therapy), kde budeme tato setkání předem avizovat.

Na začátku skupinové léčby vás jeden z našich terapeutů požádá o základní informace jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje a důvod proč chcete vyzkoušet BioEnergetickou léčbu. Pomůže nám, jestli jste už navštívili praktického lékaře a máte lékařskou diagnózu. Při některých menších a všeobecných problémech toto není třeba.

Zájemci o léčbu budou po jednom, nebo i více, záleží na množství klientů a terapeutů, pozváni na léčbu. Každý klient dostane léčbu, která bude specifická pro jeho potřebu.

Pokud klient ještě není na řadě tak bude sledovat léčbu jiných klientů. Je třeba aby každý seděl v klidu, soustředil se na svůj dech, měl ruce v klíně a dlaně otočené směrem na horu. Během skupinové léčby, každý přítomný získává dávku kolektivní energie, která je v místnosti a může být svědkem zajímavých výsledků léčby. Po své léčbě, klient může zůstat do konce celé skupinové léčby nebo může v klidu odejít.