NAŠE KURZY

Kurz pro středně pokročilé

Po úspěšném absolvování našeho základního kurzu a osvojení si práce s BioEnergií v běžném životě, se mohou studenti přihlásit do kurzu pro středně pokročilé. Náplní tohoto kurzu je prohloubení znalostí jak dále s BioEnergií pracovat a kde všude je možné ji využít.

Během základního kurzu se studenti naučili pracovat s bioenergií a používat ji při terapii jednotlivých klientů dle jejich obtíží.  V kurzu pro středně pokročilé se studenti seznámí s konceptem, jak léčit na dálku a jak předávat BioEnergie při skupinové léčbě. Obě tyto techniky jsou během kurzu praktikovány na skutečných klientech.
Další části tohoto kurzu jsou pak věnovány BioEnergetické léčbě domácích mazlíčků a zvířat, BioEnergetické léčbě rostlin a v neposlední řadě také otázkám globálních problémů jako je např. nárůst obezity. Věnovat se budeme rovněž BioEnergetické léčbě závislostí a to zejména závislosti na analgeticích obsahujících opiáty a cyberchondrii.
Cílem tohoto kurzu je prohloubení vědomostí o BioEnergetické terapii, jejím používání v každodenním životě nebo jejím využití ve vlastní praxi ať již samostatně nebo jako součásti již fungující praxe zaměřené na alternativní léčebné postupy. Mnoho našich studentů se tímto směrem již vydalo a ve své praxi mají mnoho klientů, kterým právě BioEnergetická léčba pomohla vrátit se do plnohodnotného života.

Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, myslím, že je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.

Nikola Tesla

americký vynálezce a elekrotechnický konstruktor srbského původu, který zformoval svět 20. století

Hlavním cílem tohoto kurzu stále zůstává „osobní wellness“, růst a posílení také vlastního zdraví.

Každý den začínáme meditací a relaxací na bázi jógy nebo QiGong. Tato praxe se nám osvědčila pro nastavení mysli a prostředí k optimálnímu učení.

 

 

Studenti obdrží materiály, obsahující všechna probíraná témata – jsou k dispozici v českém i v anglickém jazyce.

Během celého kurzu mají studenti možnost klást otázky, během přestávek vzájemně diskutovat nebo také v tichu relaxovat.

Prosím, buďte zodpovědní za energii, kterou přinášíte do tohoto světa.

Dr. Jill Bolte Taylor

Americký Neuroanatomista

Náš zdravý oběd a občerstvení v průběhu kurzu připravené z domácích surovin jsou zahrnuty v ceně.

Na závěr kurzu po úspěšné demonstraci osvojených technik, obdrží studenti certifikát o absolvování.

Dva až tři týdny po ukončení kurzu budou mít absolventi možnost se bezplatně setkat jak s lektory, tak také s kolegy ze svého i předchozích kurzů. Setkání se bude konat formou workshopu, během něhož si budou moci absolventi procvičovat osvojené techniky BioEnergetické terapie, mohou se lektorů ptát na otázky, které je zajímají a vzájemně si vyměňovat své zkušenosti.
Cena kurzu je 2200 Kč.
 Podmínkou účasti na kurzu pro středně pokročilé je úspěšné ukončení našeho základního kurzu.