NAŠE KURZY

Základní kurz

Základní kurz je prvním kurzem v naší sérii vzdělávání, které pro Vás připravujeme a je nutné tento kurz absolvovat jako první. Zde se studenti seznámí s obrovským potenciálem, kterou BioEnergetická léčba může poskytnout. Během dvou dní se naučí základní techniky, které se používají při BioEnergetické léčbě podpořené teorií jak BioEnergie funguje a jak je naše tělo úžasné a chytré.

Každý den začínáme jednoduchou meditací a relaxačním cvičením, které poté můžete zahrnout do Vašeho každodenního života. Toto se nám velmi osvědčilo pro efektivní průběh našich kurzů.

První den diskutujeme o zkušenostech s různými typy alternativních léčitelských modalit. Po té se zabýváme krátkou historii Energetického léčitelství, jakou “roli” a zodpovědnost v procesu této léčby má léčitel praktikující Energetické léčitelství.

Během dne se studenti začnou seznamovat se základními technikami, které se používají při BioEnergetické léčbě. Učení a procvičování technik je jeden z nejdůležitějších aspektů Základního kurzu a procvičují se několikrát, aby si je studenti dobře zapamatovali a kompetentně prováděli po dokončení kurzu. Během praktického procvičování jsou studenti vedeni pod starostlivým, ale rigorosním dohledem našich lektorů.

Druhý den techniky a procvičování pokračuje. Následně jsou studenti seznámeni se specifickými léčivými protokoly. Tyto protokoly obsahují nemoci a potíže, kterým může být BioEnergetická léčba prospěšná. Vývoj těchto protokolů je výsledek mnoha leté praxe.

Během celého kurzu mají studenti příležitost se ptát na otázky, kurz je dynamický ve své podstatě. Neméně důležité jsou přestávky, kdy studenti mohou mezi s sebou diskutovat, ale také relaxovat.

Na konci kurzu, po úspěšné demonstraci technik, budou studenti odměněni certifikátem o účasti.

Po 2-3 týdnech po Základním kurzu se studenti a lektoři setkají na opakovacím kurzu/workshopu. Zde si studenti ověří a procvičí znovu techniky BioEnergetické léčby, mají možnost klást otázky, které se mohly vyskytnout až po kurzu a vzájemně si vyměnit zkušenosti z praxe BioEnergetické léčby. Tento kurz podporuje proces učení a poznávání. Cena tohoto opakovacího kurzu je zahrnuta v ceně Základního kurzu.

Cena Základního kurzu je 2 200 Kč.

Pro účast na tomto kurzu předchozí zkušenosti s jakoukoliv energetickou léčbou nejsou nutné.